Wniosek ZNP do MZ o dostęp do testowania i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

Składamy wniosek ZNP do Ministra Zdrowia o priorytetowe potraktowanie pracowników oświaty w zakresie dostępności...

Czytaj więcej
Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

Główny Inspektor Sanitarny  Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zmiany zapisu w...

Czytaj więcej

24.11.2020

Wyniki ankiety ZNP nt. warunków zdalnej edukacji i pracy

Warszawa, 24 listopada 2020 r. Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki Związek Nauczycielstwa Polskiego...

Czytaj więcej

18.11.2020

List do osób, które nadal pracują bezpośrednio z dziećmi

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Kierujemy ten list – przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek wychowania...

Czytaj więcej

17.11.2020

Opinia ZNP do projektu rozporządzenia MEiN dotyczącego tzw. 500 zł

Warszawa, 11 listopada 2020 r. Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki Związek Nauczycielstwa...

Czytaj więcej

16.11.2020

Ankieta dla nauczycieli – edukacja zdalna

Prosimy nauczycieli i nauczycielki o udział w krótkim badaniu sondażowym na temat warunków zdalnej pracy. To tylko...

Czytaj więcej
List do Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek

Pogłębiający się kryzys epidemiczny wywołany przez Covid-19 szczególnie jest odczuwalny w systemie edukacji. Z...

Czytaj więcej
21 edukacyjnych postulatów ZNP na czas pandemii

W Głosie Nauczycielskim nr 44-45 z 28 października – 4 listopada br. został opublikowany plakat „21...

Czytaj więcej
Apel ZNP do Premiera o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo

Warszawa, 26 października 2020 r. Pan Mateusz Morawiecki  Prezes Rady Ministrów  W sytuacji eskalacji zagrożenia...

Czytaj więcej
Po spotkaniu MEiN – ZNP: Decyzje ws. szkół jutro

W środę, 21 października Przemysław Czarnek, nowy Minister Edukacji i Nauki zaprosił na spotkanie przedstawicieli...

Czytaj więcej