Deklaracja Członkowska ZNP

Pobierz w PDF lub wypełnij online

Część A

województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania
pełna nazwa placówki (ostatnie miejsce pracy przed przejściem na emeryturę lub świadczenie)
Wybierz spośród wymienionych: nauczyciel (wymień jakiego przedmiotu lub specjalności), wychowawca, jeśli inne stanowisko pedagogiczne –wymień jakie, pracownik administracji i obsługi, dyrektor, jeśli inne stanowisko kierownicze –wymień jakie, emeryt, inne –podaj jakie

Część B