Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia minimalnych kwot zasiłków statutowych

 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny ZNP uchwala co następuje:

§1

Ustala się minimalne kwoty zasiłków statutowych na poziomie:

  1. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 150 zł,
  2. zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny – 150 zł,
  3. zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP – 150 zł.

§2

Traci moc pkt 2 Uchwały Nr 3 Zarządu Głównego ZNP z dnia 30 marca 1999 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uchwała przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.
KATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej