15.12.2020

Uchwała nr 25/2020 ZG ZNP z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie przyznania Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP   Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 3...

Czytaj więcej

15.12.2020

Uchwała nr 22/2020 ZG ZNP z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie planu finansowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na rok 2021   Działając na podstawie art. 43 ust....

Czytaj więcej

15.12.2020

Uchwała nr 21/2020 ZG ZNP z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego na rok 2021   Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt...

Czytaj więcej

17.11.2020

Stanowisko ZG ZNP z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego   W obliczu dramatycznego...

Czytaj więcej

17.11.2020

Uchwała nr 16/2020 ZG ZNP z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego   Działając na...

Czytaj więcej

17.11.2020

Uchwała nr 15/2020 ZG ZNP z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu zwoływania, odbywania posiedzeń i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej...

Czytaj więcej

17.11.2020

Uchwała nr 14/2020 ZG ZNP z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu obrad Zarządu Głównego ZNP   Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 12 pkt 1...

Czytaj więcej

23.06.2020

Uchwała nr 7/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich   Działając na podstawie art....

Czytaj więcej

23.06.2020

Uchwała nr 6/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania diet   Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu Związku...

Czytaj więcej

23.06.2020

Stanowisko ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

wobec przejawów nietolerancji i nienawiści w sferze publicznej   Uczymy w oparciu o zasady solidarności,...

Czytaj więcej