Komisja ds. Odznaczeń ZG ZNP

Skład Komisji w kadencji 2019-2024

  1. Chodubska Mirosława – Okręg Dolnośląski – przewodnicząca
  2. Busłajew Agata – Okręg Mazowiecki
  3. Jasiowska Bożena – Okręg Świętokrzyski
  4. Mastalerz Aneta – Okręg Śląski
  5. Molska Alina – Okręg Pomorski
  6. Mroczkowski Dariusz – Okręg Kujawsko-Pomorski
  7. Rosołek Stefania – Okręg Wielkopolski
  8. Sobiborowicz Wanda – Okręg Opolski
  9. Straszewski Jan – Okręg Lubuski
  10. Trojanowska Aneta – Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki