O ZNP

JESTEŚMY NAJ

Największym

Najnowocześniejszym

Najstarszym związkiem zawodowym w Polsce!

JESTEŚMY

Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.

Jest nas 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.

Działamy w ramach Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela i Centralny Klub Młodego Nauczyciela).

Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.

Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej – Education International.

BRONIMY

 • Godności zawodu nauczycieli i pracowników oświaty
 • Odpowiednich warunków pracy i płacy

CHCEMY

 • Godnych zarobków
 • Poszanowania zawodu nauczyciela i pracownika oświaty
 • Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
 • Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji

PROPONUJEMY

 • Wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
 • Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
 • Wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty
 • Zmniejszenie biurokracji w szkołach
 • Odchudzenie podstaw programowych
 • Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej

INICJUJEMY

 • Obywatelskie projekty ustawodawcze
 • Edukacyjne strategie i debaty
 • Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
 • Akcje protestacyjne w obronie jakości kształcenia oraz statusu nauczycieli i pracowników
 • Negocjacje płacowe
 • Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

OFERUJEMY

➡️ Wsparcie i pomoc w miejscu pracy

➡️ Przynależność do prestiżowej, najstarszej organizacji związkowej broniącej nauczycieli i pracowników oświaty

➡️ Pomoc prawną:

 • Bezpłatne poradnictwo prawne
 • Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji

➡️ Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych

➡️ Zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny i śmierci członka ZNP (tę ostatnią otrzymuje najbliższa rodzina)

➡️ Zapomogi w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych

➡️ Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy

➡️ Rzetelną informację

➡️ Wsparcie zawodowe

➡️ Udział w konsultacjach dający wpływ na kształt rozwiązań systemowych i lokalnych

➡️ Bezpłatne szkolenia, kursy i webinaria

➡️ Wydawnictwa i publikacje

➡️ Zniżki w naszych ośrodkach wypoczynkowych na terenie całej Polski

➡️ Bonusy i rabaty związane z członkostwem

WIERZYMY W

Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji.

Siłę współdziałania i skuteczność współpracy.

Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności.

Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności.

Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa.

Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników.

Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego.

Dołącz do nas!

Jesteśmy nowoczesną organizacją związkową z największym dorobkiem!

Zapisz się do ZNP! To Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

 

Sławomir Broniarz, prezes ZNP: My, nauczyciele i pracownicy oświaty możemy zmieniać świat i robimy to. Mamy moc! Mamy siłę, bo tym, co zmienia świat i nasze życie, jest edukacja! A my, związkowcy mamy moc podwójną, bo zmieniamy także przestrzeń wokół siebie, stwarzając lepsze warunki pracy w szkołach, przedszkolach, placówkach oraz uczelniach. Razem dbamy o status zawodu nauczycieli i pracowników oświaty!
KATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować! Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.