,

Po spotkaniu MEiN – ZNP: Decyzje ws. szkół jutro

W środę, 21 października Przemysław Czarnek, nowy Minister Edukacji i Nauki zaprosił na spotkanie przedstawicieli związków zawodowych. ZNP reprezentował Sławomir Broniarz, prezes Związku.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 w budynku MEN i uczestniczył w nim m.in. Dariusz Piontkowski, który nadal będzie pracował w nowym resorcie.

Prezes ZNP odniósł się do bieżącej sytuacji w oświacie podkreślając, że obecnie najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz pracowników oświaty. Poprosił, aby nowy minister stanął po stronie nauczycieli i pracowników.

Szef ZNP wręczył nowemu ministrowi 21 edukacyjnych postulatów w czasie pandemii.

Nowy minister EiN odpowiedział, że jutro zostaną ogłoszone decyzje ws. bezpieczeństwa w szkołach. Najprawdopodobniej będą one dotyczyły starszych klas SP. (Foto MEiN)

21 edukacyjnych postulatów w czasie pandemii

My, nauczyciele i nauczycielki oraz pracownicy oświaty domagamy się od rządu bezpiecznych warunków pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a w razie konieczności przejścia na zdalne nauczanie, wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią nam wykonywanie pracy online a uczniom kształcenie z wykorzystaniem nowych technologii.

Apelujemy do Pana o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!

Przedstawiamy 21 edukacyjnych postulatów, które rząd powinien zrealizować w czasie pandemii.

Proponujemy:

 1. zmniejszenie liczebności klas;
 2. rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);
 3. automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;
 4. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;
 5. doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;
 6. wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników);
 7. wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;
 8. wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty;
 9. doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość kształcenia;
 10. utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz specjalistów wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:
 • e-zasoby do kształcenia dla wszystkich uczniów, dostosowane do wymogów podstawy programowej,
 • materiały edukacyjne instytucji nauki i kultury,
 • narzędzia dla nauczycieli tworzących własne zasoby,
 • poradniki dla uczniów i rodziców: jak efektywnie korzystać z e-zasobów i organizować naukę w domu,
 • szkolenia on-line dla nauczycieli o różnym poziomie zaawansowania,
 • platformy dla szkół integrujące pracę nauczycieli w danej placówce,
 • komunikator do prowadzenia wideokonferencji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;
 2. modyfikacja podstawy programowej kształcenia dla wszystkich typów szkół poprzez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;
 3. opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;
 4. kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 5. zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;
 6. zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;
 7. uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;
 8. opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;
 9. stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);
 10. zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;
 11. prowadzenie dialogu społecznego i konsultowanie ze środowiskiem projektów aktów prawnych.

POWIĄZANE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji

16 maja obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji. To święto wszystkich pracowników...

Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego

11 maja 2021 r. po południu Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał materiał MEiN – „Propozycje zmian...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować! Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.