25.01.2018

Regulamin zwrotu kosztów

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.   § 1 Regulamin niniejszy określa zasady zwrotu...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.   §1 Członkowie ZNP zobowiązani są do...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.   I. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 czerwca 2015 r.   Komisje problemowe (zwane dalej Komisjami) są...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 25...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP

przyjęty przez Główną Komisję Rewizyjną ZNP w dniu 18 marca 2016 r., znowelizowany Uchwałą nr 1/2018 z dnia 23...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 22 marca 2016 r.   Cele i zadania § 1 Sekcje pracowników...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin Sekcji Emerytów i Rencistów

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r.   Cele i zadania § 1 Sekcje emerytów i rencistów...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin działania klubów młodego nauczyciela ZNP

przyjęty uchwałą nr 35/2015 ZG ZNP z dnia 16 grudnia 2015 r.   § 1 Kluby młodego nauczyciela mogą być...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin klubów młodego nauczyciela

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r.   § 1 Kluby młodego nauczyciela mogą być...

Czytaj więcej