25.01.2018

Uchwała Prezydium ZG ZNP z dnia 8 grudnia 2006 r.

w sprawie interpretacji art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 3 pkt 1 (rezygnacji z funkcji:...

Czytaj więcej

25.01.2018

Uchwała nr 10/2020 Prezydium ZG ZNP z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad konstruowania uchwał i zarządzeń oraz w sprawie tworzenia i prowadzenia rejestrów uchwał i...

Czytaj więcej

25.01.2018

Uchwała Nr 1/2008 Prezydium ZG ZNP z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad konstruowania uchwał organów wykonawczych ZNP i ich prezydiów oraz w sprawie utworzenia i...

Czytaj więcej

25.01.2018

Uchwała Nr 22/2011 Prezydium ZG ZNP z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru rejestru oddziałów   Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku...

Czytaj więcej

25.01.2018

Uchwała nr 1/2012 Prezydium ZG ZNP z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad wyboru przewodniczącego sekcji związkowej w trakcie kadencji   Działając na podstawie art. 88...

Czytaj więcej

25.01.2018

Uchwała nr 41/2017 Prezydium ZG ZNP z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie przynależności członka ZNP do ogniska oraz zasad reprezentowania go wobec pracodawcy   Działając na...

Czytaj więcej