Kontakt

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

tel. (22) 318-92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19

e-mail: [email protected]

Zespół Organizacji i Współpracy
tel. (22) 318-92-23, 318-92-71
fax (22) 318-92-24
e-mail: [email protected]

Zespół Polityki Edukacyjnej
tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74
e-mail: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), od 25 maja 2018 r. w Związku Nauczycielstwa Polskiego (z wyłączeniem filii OUPiS) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który pomaga administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD):

Krzysztof Stradomski
tel. (22) 318-92-26
e-mail: [email protected]

Główne zadania IOD to:

 • informowanie o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów, spoczywających na administratorze, podmiotach przetwarzających i pracownikach;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia;
 • przeprowadzanie szkoleń z ochrony danych osobowych w miejscu, gdzie IOD sprawuje swoje funkcje;
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • bycie osobą, z którą kontaktuje się organ nadzorczy.

Rzecznik prasowy ZNP

Magdalena Kaszulanis
tel. (22) 318-92-08
e-mail: [email protected]

Biuro Prezesa ZNP
tel. (22) 318- 92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19
e-mail: [email protected]

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

Dorota Obidniak
tel. (22) 318-92-09
e-mail: [email protected]

Biuro Prezesa – informacje i zapytania prawne

tel. (22) 318-92-88, 318-92-89
e-mail: [email protected]

Archiwum

tel. (22) 318-91-41
e-mail: [email protected]

Zespół Organizacji i Współpracy

tel. (22) 318-92-23, 318-92-71
fax (22) 318-92-24
e-mail: [email protected]

 • Statut ZNP
 • działalność ognisk, oddziałów i okręgów ZNP
 • działalność kulturalna i sportowo-turystyczna ZNP
 • historia ZNP
 • informacja związkowa

Zespół Polityki Edukacyjnej

tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74
e-mail: [email protected]

 • problemy edukacji (reforma, finansowanie oświaty, funkcjonowanie szkół i placówek)
 • status prawny i problemy zawodu nauczycielskiego (Karta Nauczyciela, awans zawodowy, uprawnienia)
 • usytuowanie materialne i sprawy socjalne nauczycieli (wynagrodzenia, świadczenia socjalne, ochrona zdrowia)
 • problemy pracowników administracji i obsługi
 • działalność Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela
 • warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Społeczna Inspekcja Pracy

Zespół Księgowości

tel. (22) 318-91-30
fax (22) 318-91-31
e-mail: [email protected]

Pełnomocnik ZNP ds. Polkomtela w ramach Sieci ZNP w Plusie

Pełnomocnikiem ZNP ds. Polkomtela w ramach “Sieci ZNP w Plusie” jest kolega Marek Fabryczny, prezes Oddziału Międzygminnego w Mysłowicach.

W przypadku m.in. wymiany komórki czy innego sprzętu – PWA, nabycia nowej, zmiany umowy, reklamacji czy chęci zawarcia nowej umowy przez jednostkę ZNP w tym też nieposiadającej do tej pory umowy z Polkomtelem, należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie:

[email protected]

tel. VPN w sieci ZNP w Plusie – 350.