Pensje i autonomia!

Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:

– łączą awans zawodowy z oceną moralności,

– sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

 

Nasza Karta to nasze prawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczycielai zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

•             wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniuze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),

•             obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),

•             dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycielaw szkolnym regulaminie,

•             postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,

•             wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,

•             wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,

•             likwiduje się dodatki socjalne,

•             ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,

•             zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń – nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,

•             planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,

•             zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

 

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

1)            zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;

2)            niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;

3)            likwidacji dodatków socjalnych.

Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

PLAKAT

ULOTKA

Baner (internet)

DECYZJA PREZYDIUM ZG ZNP

POWIĄZANE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji

16 maja obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji. To święto wszystkich pracowników...

Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego

11 maja 2021 r. po południu Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał materiał MEiN – „Propozycje zmian...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować! Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.