Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)

29 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty (powołanego przez ministra edukacji w 2016 r.).

ZNP reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński oraz członkowie Zarządu Głównego – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

Zgodnie z pismem resortu edukacji skierowanym do partnerów społecznych tematem spotkania miały być zagadnienia związane z:

 • powrotem uczniów do nauki stacjonarnej,
 • programami MEiN dotyczącymi wsparcia uczniów po powrocie do szkoły.

Ministerstwo przedstawiło cztery programy, tj.:

 • „Aktywny powrót uczniów do szkoły” – program ma na celu przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej;
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży szkolnej – program zakłada wsparcie dzieci i młodzieży szkolnej w czasie pandemii i w czasie wychodzenia z niej;
 • działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku;
 • pomoc w uzupełnianiu wiedzy – zajęcia wspomagające.

Zdaniem przedstawicieli ZNP tematyka spotkania, choć niezwykle istotna, nie ma związku z zakresem  działania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zadaniem tego zespołu  – zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 56 MEN z dnia 3 listopada 2016 r. – jest wypracowywanie systemowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty.

Przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę na brak projektu rozporządzenia szczegółowo regulującego kwestię organizacji dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym wynagradzania nauczycieli za realizację tych zajęć. Ministerstwo przedstawiło jedynie informację na ten temat.

Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt ustawy zwiększający subwencję oświatową na realizacji zadań w ww. zakresie. Związek – za pośrednictwem parlamentarzystów – złożył poprawki do ustawy gwarantujące zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie ww. zajęć, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli.

Ponadto podczas posiedzenia zespołu minister Przemysław Czarnek zarysował przyszłe zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, dotyczące m. in.:

 • likwidacji średnich wynagrodzeń, a tym samym dodatku uzupełniającego,
 • uzależnienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od dwóch poziomów wykształcenia (tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym i inne wykształcenie),
 • uproszczenia awansu zawodowego (zmniejszenie liczby stopni),
 • likwidacji dodatku na start przy równoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,
 • powiązania wynagrodzenia zasadniczego z wynagrodzeniem minimalnym lub średnim w gospodarce narodowej,
 • podwyższenia pensum o dwie godziny i jednoczesne zwiększenie wynagrodzenia,
 • obowiązku prowadzenia dodatkowych zajęć przez nauczycieli poświęcających mniej czasu na przygotowanie się do zajęć,
 • emerytur nauczycielskich.

Powyższa tematyka będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 18 maja (partnerzy społeczni mają otrzymać materiały do dyskusji).

17 maja Prezydium ZG przyjmie strategię związku wobec zmiany statusu nauczycieli.

Polecamy wywiad z wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim na stronie www.glos.pl (TUTAJ).

POWIĄZANE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji

16 maja obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji. To święto wszystkich pracowników...

Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego

11 maja 2021 r. po południu Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał materiał MEiN – „Propozycje zmian...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej