,

Wynagrodzenia w czasie zdalnej pracy – wyniki badania ZNP

Ponad 62% nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe wśród nauczycieli na temat wynagrodzenia za czas pracy w formie zdalnej. Badanie zostało zrealizowane w dniach 30.04 – 4.05.2020. Wzięło w nim udział 4 422 nauczycieli.

Ponad 62% respondentów twierdzi, że prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie ich wynagrodzenia.

„Czy prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie Twojego wynagrodzenia? 

TAK – 2 744 osób (62,1 %)

NIE – 1 678 (37,9 %).”

Na pytanie „Jakich składników wynagrodzenia zostałaś/zostałeś pozbawiony?”, nauczyciele odpowiedzieli (istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi):

  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – 88,5%
  • dodatku motywacyjnego – 8%
  • dodatku za wychowawstwo – 2,5%
  • dodatku za warunki pracy – 17,0%
  • dodatku wiejskiego – 3%
  • innych – 9,6%

Związek Nauczycielstwa Polskiego interweniuje w sprawie obniżania pensji w czasie kształcenia na odległość w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w kuratoriach i samorządach. Są to bardzo liczne interwencje, bo część samorządów obcina nauczycielom wynagrodzenia najczęściej za godziny ponadwymiarowe.

Nie ma naszej zgody na obniżanie wynagrodzeń nauczycielom pracującym zdalnie w czasie epidemii koronawirusa. Nauczyciele pracują zdalnie o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu z uczniami, bo takie są uwarunkowania techniczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na odległość. Nauczyciele prowadzą kształcenie zdalne od marca, chociaż nie ma nadal żadnych systemowych rozwiązań oraz wsparcia rządu w tym zakresie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim odpowiedzialnością.

Nie ma żadnych powodów do obniżania pensji pracownikom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Przypominamy, że zgodnie z prawem, wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych powinno zostać wypłacone, jeżeli z tygodniowego rozliczenia wykonanych prac, ustalonego przez dyrektora jednostki systemu oświaty, wynikać będzie, że nauczyciel wykonywał pracę w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

POWIĄZANE WPISY

16.04.2021

Wniosek do MZ dot. bezpieczeństwa w przedszkolach

Ponawiamy nasz wniosek do MZ o wprowadzenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach i bezpieczeństwo...

Czytaj więcej

09.04.2021

Szczepienia: List ZNP do MZ ws. drugiej dawki

Warszawa, 9.04.2021 Sz.P. Adam Niedzielski Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze! 7 kwietnia br. Europejska Agencja...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.05.2021

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w edukacji
Czytaj więcej

13.05.2021

Przekładanie pieniędzy z kieszeni
Czytaj więcej

12.05.2021

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego
Czytaj więcej

10.05.2021

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat ZNP)
Czytaj więcej

21.04.2021

Priorytety ministra Czarnka
Czytaj więcej